Disclaimer

Dit is de disclaimer van BABYMOMTALK en www.babymomtalk.nl waar website www.marketingcheerleader.nl een initiatief van is. Een disclaimer is een vrijwaringsclausule. Deze disclaimer is geen onderdeel van enige overeenkomst, het is uitsluitend een eenzijdige mededeling.

Op het gebruik van www.babymomtalk.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

ARTIKEL 1 Het gebruik van informatie

www.babymomtalk.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat www.babymomtalk.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleed. www.babymomtalk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.babymomtalk.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

ARTIKEL 2 E-mail

www.babymomtalk.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

ARTIKEL 3 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. www.babymomtalk.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

ARTIKEL 4 Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van www.babymomtalk.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.babymomtalk.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Laatstelijk gewijzigd op 20-03-2020